Aanmelden voor het mbo, kies voor 1 mei

Afgelopen schooljaar was de aanmeld deadline vanwege de coronamaatregelen verschoven naar 1 mei. Voor dit schooljaar is dat wederom weer 1 mei. Aanmelden voor deze datum geeft recht op plaatsing.

Open dagen zijn door de lockdown niet mogelijk. Wel bieden mbo scholen andere mogelijkheden aan. Op deze site vindt u hier een overzicht van.

Hieronder treft u ook het E-magazine aan waarin scholen uit onze regio zich voorstellen.